Het Rode Kruis kiest voor Beyenmeyer

Na een aantal proefopdrachten heeft Het Rode Kruis BeyenMeyer gevraagd om de positionering van Het Rode Kruis aan te scherpen. Deze positionering moet tot campagnes leiden die de hulpbereidheid van alle Nederlanders vergroot.

Na de zomer zijn de eerste uitingen te zien in verschillende media. Zowel Het Rode Kruis als BeyenMeyer kijken uit naar de samenwerking.